Czy bank może obniżyć miesięczne raty kredytu osobie, która popadła w przejściowe tarapaty finansowe i przestała spłacać kredyt?
Obecnie większość osób finansuje zakup mieszkania lub budowę domu ze środków uzyskanych z kredytu mieszkaniowego lub pożyczki. I chociaż ponad 90 proc. kredytów jest spłacanych terminowo, to banki są doskonale zabezpieczone przed niesolidnymi dłużnikami.
Gdy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt, banki nie wszczynają od razu postępowania egzekucyjnego, ale próbują problem rozwiązać polubownie. Najczęściej bank umożliwia klientowi obniżenie miesięcznych obciążeń wynikających z obsługi kredytu, na przykład poprzez wydłużenie czasu spłaty, zaoferowanie karencji w spłacie kredytu lub - w przypadku przejściowych trudności - odroczenie spłaty jednej lub kilku rat. W przypadku klientów, którzy mimo wszystko nie są w stanie spłacać rat, najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest porozumienie z bankiem w zakresie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości przez klienta na wolnym rynku. Zawarcie takiego porozumienia z bankiem leży przede wszystkim w interesie dłużnika, ponieważ gdy do sprawy zostaje włączony komornik, dłużnik zostaje obciążony dodatkowymi kosztami.
Jeżeli jednak klient nie spłaca kredytu i unika kontaktów z bankiem, ten ostatni może wypowiedzieć umowę kredytu i wszcząć postępowanie egzekucyjne. Banki nie muszą stosować czasochłonnych i żmudnych postępowań sądowych o zapłatę. Na podstawie ksiąg banku mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. Stanowią one, po zaopatrzeniu ich w sądowe klauzule wykonalności, tytuły wykonawcze, na podstawie których komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne.
W ramach egzekucji komorniczej banki mogą korzystać z różnych sposobów odzyskiwania swoich pieniędzy. Podstawowym majątkiem dłużnika służącym do zaspokojenia roszczeń banku będzie najczęściej kredytowana nieruchomość. Jednak egzekucją komorniczą mogą zostać objęte także wynagrodzenie za pracę, ruchomości, świadczenia emerytalno-rentowe, rachunki bankowe dłużnika lub inne wierzytelności.
Egzekucję z nieruchomości rozpoczyna jej zajęcie przez komornika, który dokonuje także opisu i oszacowania nieruchomości oraz przeprowadza licytację. Po licytacji następuje przybicie, przysądzenie własności i podział sumy uzyskanej z egzekucji. W przypadku bezskuteczności licytacji jest ona ponawiana i dopiero po dwóch nieskutecznych licytacjach bank, jako wierzyciel, ma prawo do przejęcia przedmiotu zabezpieczenia.
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę następuje przez jego zajęcie, czyli doręczenie pracodawcy dłużnika stosownego wezwania.