Zgodnie z nią banki oferujące usługi tzw. bancassurance, gdzie produkt bankowy jest powiązany z ubezpieczeniowym, mają stosować bardziej przyjazne zasady postępowania wobec swoich klientów.

Rekomendację przygotował Związek Banków Polskich z Polską Izbą Ubezpieczeń. "W rekomendacji chcemy określić fundamentalne standardy obsługi klienta" - powiedział podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami szef ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Poinformował, że wskazane w rekomendacji dobre praktyki odnoszą się w bezpośredni lub pośredni sposób do zgłoszonych wcześniej zastrzeżeń Rzecznika Ubezpieczonych wobec usług bancassurance.

Banki oferujące tego typu usługi zawierają z ubezpieczycielami grupowe umowy ubezpieczenia, a w kontaktach ze swoimi klientami występują jako ubezpieczający. Ubezpieczenie w ramach bancassurance, przysługujące klientowi banku, może dotyczyć np. ochrony przed utratą pracy czy kradzieżą karty kredytowej.

"Z tej formy różnych ubezpieczeń, np. na umowy grupowe, korzysta dziś w Polsce około 2,5-3 milionów klientów. To znacząca grupa osób" - dodał. Zapewnił, że ZBP będzie "bardzo mocno monitorować", jak nowe standardy będą wykonywane i jak ewentualnie powinny być doskonalone.