Konsolidacja to kolejny etap

Polski rynek jest wciąż mocno rozdrobniony. W rękach największych 20 graczy pozostaje tylko 40 proc. rynku. Na Zachodzie udziały największych przekraczają 60 proc.

– Nie dziwią mnie rozmowy prowadzone w sprawie przejęć przez obie te sieci. Szczególnie że obie deklarują wspieranie rozwoju organicznego akwizycjami – wyjaśnia Adam Wroczyński z Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych.

Dlatego, jak dodaje, kolejne przejęcia przez Tesco czy Biedronkę są bardzo prawdopodobne.

– Szczególnie że branie udziału w konsolidacjach nie musi oznaczać końca rozwoju na rynku. Wręcz odwrotnie, to może być początek czegoś nowego. Przykładem może być Carrefour, który dopiero po przejęciu sklepów sieci Albert zaczął rozwijać na naszym rynku supermarkety i małe sklepy osiedlowe w ramach franczyzy – zaznacza Adam Wroczyński.

Dodaje, że nie należy jednak oczekiwać, iż ewentualne przejęcia przyspieszą procesy konsolidacyjne w Polsce.

– To bardzo rozproszony rynek. Potrzeba wielu lat, by integracja nastąpiła – uważa Adam Wroczyński.

Gdy już jednak do niej dojdzie, to według Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji udział niezależnych sklepów sięgać będzie zaledwie 10 proc. W rękach polskich firm znajdować się będzie 30–40 proc. handlu, a do międzynarodowych graczy należeć będzie 50–60 proc. tego rynku.

ZACHODNI DETALIŚCI: NAJWIĘKSZE PRZEJĘCIA

2001 rok:

● Grupa Carrefour przejmuje belgijską sieć Globi

2002 rok:

● Tesco przejmuje od Grupy Dohle 13 hipermarketów HIT oraz dwie rozpoczęte inwestycje

● Ahold kupuje od Jeronimo Martins 5 hipermarketów Jumbo

● Elea należąca do Auchan przejęła 9 supermarketów Billa od Rewe

2003 rok:

● Carrefour kupuje od Aholda 2 hipermarkety Hypernova

2005 rok:

● Tesco kupuje 9 sklepów Julius Meinl

2006 rok:

● Tesco kupuje 133 supermarkety Leader Price od Grupy Casino za 105 mln euro

● Real kupuje od Grupy Casino 19 istniejących hipermarketów Geant i 7 w budowie za 224 mln euro

2007 rok:

● Grupa Carrefour przejmuje 183 supermarkety Albert i 15 hipermarketów Hypernova od Aholda za 375 mln euro

2008 rok:

● Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, przejmuje sklepy Plusa w Polsce (210 placówek) i Portugalii za 320 mln euro

SZERSZA PERSPEKTYWA – EUROPA

W Danii, do trzech największych graczy, należy ponad 90 proc. rynku. Na drugim miejscu jest Szwecja i Finlandia – 85 proc. Trzecie zajmuje Norwegia z udziałem na poziomie 83 proc. Pod względem poziomu koncentracji Polska wypada najgorzej w regionie. Na Węgrzech do największych detalistów należy 35 proc. wolumenu sprzedaży, a w Czechach – prawie 50 proc.