Co miesiąc każdy właściciel płaci zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Zarząd musi rozliczyć się z wydatkowanych pieniędzy na utrzymanie budynku. Właściciel lokalu może zaskarżyć do sądu uchwałę podjętą w sprawach finansowych.
Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej co miesiąc wpłaca zaliczkę na poczet przypadającej na niego części kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Jej wysokość określana jest stosownie do wielkości udziału właściciela w nieruchomości wspólnej. Na corocznym zebraniu wspólnoty właściciele podejmują w tej sprawie uchwałę, którą każdy członek wspólnoty może zaskarżyć do sądu.

Za co płaci właściciel