Bez napisania dobrego biznesplanu trudno będzie uzyskać fundusze na inwestycję od prywatnego inwestora, z banku czy instytucji unijnych.
Podstawowym zadaniem biznesplanu – w przypadku zakładania biznesu lub rozbudowywania projektu – jest skonkretyzowanie pomysłów oraz rozpisanie niezbędnych kroków służących realizacji celu (przy uwzględnieniu zasobów, zagrożeń oraz możliwości przedsiębiorcy).
W przypadku tworzenia dokumentu, który ma służyć uzyskaniu dotacji inwestycyjnej, plan biznesowy powinien informować adresata, jakie są cele przedsiębiorstwa, sposoby ich realizacji oraz szanse na zwrot poniesionych kosztów.