Żuk odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania Jana Burego i Edwarda Czesaka (PiS) o nieuzasadnione utrzymywanie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wysokich cen gazu.

Wiceminister mówił, że to nie resort skarbu, czy rząd decyduje o cenach gazu, tylko prezes URE. To do tego urzędu zarząd giełdowej spółki, w której Skarb Państwa jest jednym z udziałowców, kieruje wniosek. Przypomniał, że nie można zakładać, że nastawiona na zysk giełdowa spółka, będzie kupowała gaz drożej i sprzedawała go taniej, a jednocześnie podejmowała inwestycje dla zbudowania bezpieczeństwa energetycznego.

"Te wydatki inwestycyjne - magazynowe, przesyłowe, ale też w wydobycie, które spółka musi ponieść, muszą być uwzględnione w taryfie" - powiedział Żuk. "Problem polega na rozłożeniu tych wydatków w czasie i wynegocjowaniu cen nowych dostaw gazu, by nie było to szczególnie dotkliwe dla odbiorców - podkreślił.

To, na ile koszty związane z inwestycjami i bieżącą działalności PGNiG będą uwzględnione, zależy od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - dodał.

"Zaległości inwestycyjne w zwiększenie krajowego wydobycia powodują, że te koszty muszą być poniesione i znaleźć się w taryfie. Jednocześnie ograniczanie rentowności spółki, oznacza dużo mniejsze możliwości inwestycyjne i osłabienie poczucia bezpieczeństwa energetycznego" - mówił Żuk.

Wiceminister podał, że złożona w połowie marca korekta wniosku o zmiany w taryfie gazowej zakłada, że część rachunku - cena gazu dla odbiorców indywidualnych - zostanie obniżona w przypadku gazu wysokometanowego o 8,5 proc. a dla przedsiębiorstw - 9 proc. Dla gazu zaazotowanego proponowane stawki cen paliwa pozostają bez zmian. Korekta zakłada, że taryfa dla paliw gazowych obowiązywałaby do końca 2010 r. W rachunku końcowym - z uwzględnieniem opłat za przesył i dystrybucję rachunki spadłyby średnio i o 3,1 proc.

70 proc. kosztów PGNiG stanowi zakup gazu do odsprzedaży. "Jeśli ta część działalności firmy jest nierentowna, firma nie ma możliwości powetowania sobie strat na innym polu" - przypomniał.

W jego ocenie dopiero znaczące zwiększenie krajowego i zmniejszenie importu może poprawić rentowność spółki. Jednak do tego potrzebne są duże inwestycje, a efekty będą osiągalne za kilka lat - przypomniał posłom.

PGNiG złożył w połowie marca korektę wniosku taryfowego. Prezes URE jeszcze nie podjął decyzji o losach wniosku.