Podczas II czytania projektu klub PiS zgłosił poprawki, wobec czego projekt musi być ponownie rozpatrzony przez komisję rolnictwa.

Jak poinformował poseł sprawozdawca Mirosław Maliszewski (PSL), projekt zakłada powołanie 8 nowych funduszy: mięsa wieprzowego; mięsa wołowego; mięsa końskiego; mięsa owczego; ziarna zbóż i przetworów zbożowych; owoców i warzyw; mięsa drobiowego; ryb. Nadal będzie istniał fundusz promocji mleka.

Rządowy projekt ustawy zakłada, że fundusze będą tworzone poprzez wpłaty w wysokości 0,1 proc. od cen sprzedaży określonych produktów rolnych takich jak zboże, mięso, owoce, ryby. Pieniądze będą pobierane od producentów rolnych, a przekazywane za pośrednictwem m.in. firm zajmujących się skupem ubojni czy eksporterów.

Wpłaty na fundusz mleczarstwa będą naliczane tak samo jak dotychczas, tj. w wysokości 0,1 grosza od kilograma mleka. Fundusz ten powstał w 2001 roku.

Klub PiS zgłosił poprawki

Kazimierz Gołojuch w imieniu klubu PiS zgłosił poprawki. Dotyczą one zróżnicowania wysokości składek na fundusze. Zaproponował, by wpłaty na fundusz koński - wynosiły 0,4 proc. ceny sprzedaży konia, na fundusz owczarski - 0,6 proc. od ceny owcy, zaś na fundusz promocji bydła - 0,2 proc. ceny krowy.

Druga poprawka dotyczy sposobu powoływania członków komisji zarządzających. Chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących powoływania jej członków. Komisje te mają decydować o celach, na które będą wydawane zgromadzone środki.

Pieniądze zgromadzone w funduszach mają służyć głównie promocji produktów rolnych, a także częściowo finansować badania naukowe, szkolenia oraz udział ich producentów w wystawach.

Resort rolnictwa szacuje, że na promocję mleka może być rocznie zgromadzone ok. 8 mln zł, mięsa wieprzowego - 6 mln zł, wołowiny - 6 mln zł, owoców i warzyw - 5,8 mln zł, drobiu - 5 mln zł; zbóż - 2 mln zł oraz ryb - 2 mln zł. W sumie na funduszach będzie można zgromadzić 30 mln zł.

Środki funduszy mają być gromadzone na odrębnym koncie w Agencji Rynku Rolnego

Jak podkreślił wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak, pieniądze zgromadzone w funduszach będą mogły stanowić wkład własny branży (co najmniej 20 proc.) przy ubieganiu się o unijne pieniądze na realizację programów promocyjnych.

Środki funduszy mają być gromadzone na odrębnym koncie w Agencji Rynku Rolnego. Do ich wydatkowania upoważniony będzie prezes ARR, zgodnie z uchwałami komisji zarządzającej.

Komisje takie mają się składać z 4 przedstawicieli rolników, 4 przetwórców oraz reprezentanta izb rolniczych. Ich członków powoła minister rolnictwa na 4-letnią kadencję.

Ławniczak zapewnił, że członkowie komisji zarządzających będą wybierani wyłącznie przez organizacje branżowe, a minister będzie jedynie zatwierdzał te kandydatury.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 lipca 2009 roku.