W roku 2010 można liczyć na wzrost gospodarczy w skali globalnej o 1,9 proc.

Prognoza MFW dla Stanów Zjednoczonych mówi o spadku PKB w tym roku o 2,8 proc. i o zerowym wzroście w 2010 roku.

Dla strefy euro MFW przewiduje w tym roku spadek PKB o 4,2 proc. oraz o 0,4 proc. w 2010 roku. Prognoza dla Niemiec to spadek PKB aż o 5,6 proc., przy czym - jak podkreśla agencja dpa - niemieckie instytuty gospodarcze idą nawet dalej, przewidując spadek o 6 proc.

"W strefie euro spadek gospodarczy będzie największy w Irlandii"

W strefie euro spadek gospodarczy będzie największy w Irlandii - MFW przewiduje 8 proc.

Prognoza MFW dla Japonii mówi o spadku PKB w tym roku o 6,2 proc.

W Chinach tempo wzrostu gospodarczego spadnie do 6,5 proc. (w 2008 roku wynosiło 9 proc.).