"Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczyna serię prywatyzacji w trybie aukcji publicznej. Na liście, znajduje się 68 spółek, które mogą być zbyte w 2009 roku, wśród nich jest 20, w których Skarb Państwa ma 100 proc. udziałów" - czytamy w komunikacie MSP.

Resort przypomina, że prywatyzację w drodze aukcji umożliwia nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 19 grudnia 2008 r., dzięki której inwestorzy mogą kupować całe spółki, a nie jak wcześniej do 10 proc. udziałów.

"Ta zmiana pozwala Ministrowi Skarbu na prowadzenie skuteczniejszej polityki prywatyzacyjnej" - podkreśla resort.

68 spółek na liście

Na liście 68 spółek, które mogą być sprzedane poprzez aukcje publiczne znajduje się 20 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, m.in. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Agroma Kielce i Gliwicka Agencja Turystyczna, a także spółki z większościowym i mniejszościowym udziałem SP jak STRADOM SA z Częstochowy, czy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas z Białegostoku.

"Aukcja jest trybem prywatyzacji, do której potencjalni inwestorzy zapraszani są na podstawie ogłoszeń Ministra Skarbu Państwa publikowanych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Do jej przeprowadzenia powoływana jest komisja. Przewodniczący komisji otwiera aukcję, przekazując uczestnikom do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy lub firmy podmiotów, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do udziału w aukcji" - czytamy w komunikacie.

"Przewodniczący komisji informuje uczestników o minimalnej wartości postąpienia (czyli podbijanie ceny przez potencjalnych inwestorów) oraz że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie podbicia ceny. Jeżeli żaden z potencjalnych inwestorów nie zgłasza wyższej ceny, przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą i ogłasza, który z uczestników ją zaoferował oraz gdzie i kiedy zostanie podpisana umowa sprzedaży akcji/udziałów" - napisano.

Spółki przeznaczone do licytacji, w których Skarb Państwa ma 100 proc. udziałów

Na liście spółek przeznaczonych do licytacji, w których Skarb Państwa ma 100 proc. udziałów są m.in.: Agroma Kielce, Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA z Gorzowa Wielkopolskiego, Agencja Mienia "RELIQUM" z Wałbrzycha, Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych z Wrocławia, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO z Łodzi, Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej z Poznania, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Katowicach, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Mieszkaniowych w Olsztynie oraz Polmozbyt w Białymstoku.

Wśród spółek, które mają być prywatyzowane na aukcji znajdą się również Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "MIŃSK MAZOWIECKI" (ponad 25 proc. udział SP) oraz Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA z Wadowic ponad 31 proc. udział SP).