Komisja Europejska chce od 2014 roku wprowadzić nowy, bardziej jednolity system klasyfikacji gospodarstw rolnych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, które otrzymują unijne dotacje.

W UE takich korzystających ze wsparcia unijnego gospodarstw z utrudnieniami naturalnymi, jak zły klimat czy kiepskiej jakości gleby, jest obecnie 772 tys. (nie licząc gospodarstw na terenach górskich i przybrzeżnych, objętych osobną pomocą).

W Polsce z pomocy tej korzysta 87 tys. gospodarstw, czyli 3 proc. wszystkich gospodarstw. Otrzymują rocznie 46 euro dotacji do hektara.

"Wydzielanie obszarów z utrudnieniami naturalnymi dla rolnictwa należy zracjonalizować, a pomoc lepiej ukierunkować. W interesie rolników i nas wszystkich leży zapobieganie szkodom w środowisku poprzez nieprzerwaną uprawę tych obszarów" - powiedziała komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel. "Celem nie jest redukcja lub powiększenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ale stworzenie systemu wydzielania, który będzie jasny i przejrzysty, a jednocześnie dostosowany do specyfiki obszaru tak rozległego i różnorodnego jak Unia Europejska" - zastrzegła.

W całej UE istnieje obecnie ponad 100 różnych kryteriów krajowych

W całej UE istnieje obecnie ponad 100 różnych kryteriów krajowych, pozwalających ocenić, czy dany obszar może otrzymać wsparcie finansowe jako obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Na tę różnorodność zwrócił uwagę Trybunał Obrachunkowy, stwierdzając, że może być źródłem nierównego traktowania.

Z pomocą ekspertów naukowych KE opracowała osiem kryteriów, które opierają się na czynnikach gruntowych i klimatycznych i mogą stanowić podstawę obiektywnej i jasnej klasyfikacji takich obszarów.

KE nie przyjęła jednak dziś konkretnej propozycji legislacyjnej w tej sprawie. Tę zapowiada dopiero na przyszły rok. Wcześniej KE chce uzyskać dodatkowe dane, które pozwolą ocenić możliwości praktycznego wykorzystania tych kryteriów. Dlatego we wtorek KE zwróciła się do państw członkowskich o przeprowadzenie symulacji na podstawie danych krajowych, by wykazać, jakie mogą być skutki stosowania tych nowych kryteriów. Władze krajowe powinny przesłać swoje symulacje do KE do 21 października 2009 roku. Nowy system klasyfikacji będzie obowiązywał najprawdopodobniej od 2014 roku.