Eksport w tym okresie wzrósł o 16,6% w ujęciu rocznym i osiągnął 57,2 mld euro, zaś import zwiększył się o 18,6% r/r i wyniósł 68,1 mld euro.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.