Celem spotkania była inauguracja prac nad zaproponowanym przez NBP "Paktem na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej". W spotkaniu udział wzięli także wiceminister finansów i zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

"W trakcie spotkania przedstawiciele banków zgłaszali propozycje konkretnych rozwiązań i kierowali swoje oczekiwania zarówno do Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów jak i Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one omawiane na spotkaniu Komitetu Stabilności Finansowej" - napisano w komunikacie.

"Na początku maja 2009 roku w NBP odbędzie się następne spotkanie z przedstawicielami banków, już o charakterze roboczym, na którym określone zostaną instrumenty i działania niezbędne do zrealizowania "Paktu na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej" - dodano.

W reakcji na globalny kryzys polski bank centralny w 2008 roku zaoferował bankom "Pakiet zaufania"

W reakcji na globalny kryzys polski bank centralny w 2008 roku zaoferował bankom "Pakiet zaufania", gwarantujący im zachowanie płynności.

"Pakiet zaufania" dobrze wypełnił swoje zadanie, obecnie nadszedł czas na kolejne działania, których celem powinno być przeciwdziałanie tendencjom do ograniczania dostępności kredytu dla gospodarki. Badania NBP wskazują, że w ostatnich miesiącach banki znacznie zaostrzyły warunki udzielania kredytów, znacznemu osłabieniu uległa zwłaszcza dynamika kredytów dla przedsiębiorstw" - napisano.

Chcąc przeciwdziałać takiemu scenariuszowi - jak napisano w komunikacie - Narodowy Bank Polski zainicjował prace nad "Paktem na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej". Celem "Paktu" jest "wytworzenie płaszczyzny wielostronnej współpracy".