Zarząd województwa zatwierdził listę 400 najlepszych projektów starających się o unijne dofinansowanie. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wybrała spośród nich do dofinansowania 329, w tym 251 dotyczących dróg gminnych i 78 powiatowych. Łączna wartość projektowanych inwestycji drogowych wynosi ok. 1,7 mld zł, z czego ze środków unijnych na ten cel zostanie przeznaczonych ok. 990 mln zł - powiedział na konferencji prasowej Struzik.

Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na budowę oraz przebudowę tych dróg wraz z infrastrukturą, poprawiającą m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jak dodał Struzik, przy ocenie projektów brano pod uwagę "ponadlokalny charakter, a także stan zaawansowania prac umożliwiających ich realizację w latach 2009 - 2010".

Wśród wybranych projektów są trzy z terenu Warszawy

Wśród wybranych projektów są trzy z terenu Warszawy: przebudowa ulic: Gwiaździstej na odcinku Armii Krajowej - pętla autobusowa; Poleczki na odcinku od ul. Puławskiej - do ul. Osmańskiej oraz budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na trasie ulic Sobieskiego - Dolina Służewiecka.

Pozostałe wnioski dotyczyły: kultury, ochrony środowiska i rozwoju przedsiębiorczości. Łączna wartość 400 wniosków wynosi ok. 2,2 mld zł, z czego unijne dofinansowanie to 1,4 mld zł.

"Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, uruchomienie tak dużej ilości środków będzie korzystne i stymulujące dla mazowieckiej gospodarki" - zaznaczył Struzik.

Środki przeznaczone na współfinansowanie wyłonionych w konkursie projektów unijnych pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.