Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2009 roku wzrosło wobec stycznia o 2,5 proc., czyli o 14.363,7 mln zł i wyniosło 598.214,8 mln zł - podało dziś w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Od początku roku zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 5 proc., czyli 28.269,3 mln zł.

Zadłużenie krajowe wyniosło w lutym 426.308,2 mln zł, czyli wzrosło o 2.670,7 mln zł (0,6 proc.) wobec stycznia.

Zadłużenie zagraniczne w lutym wyniosło 171.906,7 mln zł, czyli wzrosło o 11.693,0 mln zł (7,3 proc.) wobec stycznia.

Na koniec lutego 2009 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,23 lat (4,30 lat w styczniu).

Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,74 lat.