Wcześniej resort zapowiadał, że na przetargu 18 sierpnia zaoferuje papiery 26- i 52-tyg. o wartości wynoszącej łącznie do 1,0 mld zł.

Na poprzednim przetargu, 11 sierpnia, resort sprzedał roczne bony skarbowe o wartości 0,7 mld zł oraz bony 26-tygodniowe o wartości 0,7 mld zł, czyli całą ofertę. Łączny popyt na te papiery wyniósł 5,07 mln zł.

Popyt na bony 26-tygodniowe wyniósł 2.660,04 mln zł, średnia rentowność wyniosła 6,559%, a cena minimalna 9.678,13 zł.

Popyt na bony 52-tygodniowe wyniósł 2.414,83 mln zł, średnia rentowność wyniosła 6,627%, a cena minimalna 9.370,86 zł.