Gazeta Prawna zapytała przedsiębiorców, którzy należą do jednej z pięciu największych organizacji pracodawców, jak oceniają tę współpracę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Czy widzą korzyści z niej wynikające, konkretne rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie biznesu, a do których wprowadzenia przyczyniły się organizacje pracodawców: PKPP Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, BCC, Krajowa Izba Gospodarcza i Związek Rzemiosła Polskiego.

Ostatnie półrocze nie przyniosło wielu korzystnych zmian dla przedsiębiorców. Firmy nie czują, że są wspierane przez organizacje, na które liczą. Wielu pytanych w ogóle nie wie, co robi ich organizacja. Z ankiety GP wynika również, że są firmy, które nie są w stanie określić, jakie zmiany, wpływające na ich działalność, nastąpiły w ostatnim czasie. Mówią o tym niechętnie, bo chociaż płacą niemałe składki członkowskie, to często wolą się po prostu nie wychylać.

- Brakuje konkretnych ustaw, przepisów, które ułatwią pracę w czasie kryzysu. Szczerze mówiąc, kolejne konferencje na temat kryzysu już mi nie wystarczają. Może w ogóle zrezygnujemy z członkostwa - mówi szef spółki handlowej, który chce zachować anonimowość.

- Mieliśmy inicjatywę zaskarżenia ustawy podwyżkowej dla pracowników szpitali. Przygotowaliśmy wszystko, ale KPP niestety nie podjęła działań - mówi Piotr Gerber, szef spółki EMC Instytut Medyczny.

Lepiej pracodawcy oceniają zaś działania stabilizacyjne rządu, związane z kryzysem i wahaniami złotego. Najbliższe miesiące powinny więc być bardzo pracowite dla organizacji pracodawców.

- Uruchomiliśmy biuro kryzysowe, które organizuje m.in. pomoc prawną oraz pomoc w negocjacjach z bankami czy z kontrahentami - mówi Marek Goliszewski, prezes BCC.

- Najważniejszym zadaniem jest pakiet antykryzysowy. Zawiera 14 obszarów tematycznych i po raz pierwszy są wśród nich kwestie dotykające rzemiosła, których realizację będziemy egzekwować - mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

KIG chce przedstawić analizę sytuacji na rynku energetycznym, która doprowadziła do wysokiego wzrostu cen energii.

- Naszym priorytetem będzie zaś poszukiwanie możliwości zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców - mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Henryka Bochniarz, prezydent KPPP Lewiatan, podkreśla natomiast, że najważniejszym zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie przedsiębiorcom kształtowania w sposób elastyczny czasu pracy. Wielu przedsiębiorców liczy na korzystne zmiany w tym zakresie.