"Pod względem wartości nabyć i odkupień marzec był zatem miesiącem bardzo zbliżonym do poprzedniego. Warto dodać, że w ostatnim miesiącu łączna wartość odkupień klientów była o -51 mln zł mniejsza niż w lutym. Tym samym marzec stał się miesiącem o najniższych odpływach kapitału w historii monitorowania szczegółowych wielkości wpłat i wypłat w krajowych funduszach inwestycyjnych (od listopada 2006 roku)" - podały Analizy Online.

W raporcie podano, że w pierwszym kwartale 2009 r. łączne saldo wpłat i wypłat wyniosło minus 2 mld zł, a od początku trwania bessy osiągnęło wartość minus 34,2 mld zł.

W ocenie Analiz Online pozytywnym dla rynku sygnałem jest ustabilizowanie odkupień się na niskim poziomie.