Pozacenowe korzyści

W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego prostsza batalia, rozumiana jako mniejsza ilość wymaganych do spełnienia formalności, o wypłatę odpowiedniego odszkodowania czeka nas, gdy ochronę ubezpieczeniową w zakresie OC i AC świadczy jeden podmiot. Zazwyczaj czas likwidacji szkody jest też w takim przypadku krótszy, a ponadto zniżki mogą się kumulować i w kolejnym okresie jako stali klienci danego ubezpieczyciela otrzymamy dużo korzystniejszą ofertę cenową.

Z przeprowadzonego badania kosztu zakupu wyłącznie pakietu ochrony OC oraz pakietu OC i AC dla konkretnego przypadku (osoba w wieku 26 lat, posiadająca od siedmiu lat prawo jazdy, uprawiona do korzystania z 50-proc. zniżek, pozostająca w związku małżeńskim, posiadająca pojazd marki Ford Focus z roku 2004, o przebiegu 140 tys. km, użytkowany do celów prywatnych, kupiony w polskim salonie, bezwypadkowy) wynika, że rozpiętość cenowa pomiędzy poszczególnymi ofertami jest znacząca i poza aspektem wyłącznie finansowym należy wziąć pod uwagę również doświadczenie firmy oraz jej reputację, co jak wiadomo obiektywnie, porównane być nie może.

Nade wszystko zadajmy sobie przed podpisaniem umowy trud i zapoznajmy się możliwie dogłębnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, zwłaszcza odnośnie do ważnych informacji na temat szczegółów ochrony i jej wyłączeń.