18 lat temu przedmiotem obrotu były akcje pięciu spółek, a wartość obrotów pierwszej sesji wyniosła 1900 zł przy 112 zleceniach.

Przez 18 lat odbyły się 4 tys. 52 sesje, razem z czwartkową. Obecnie na głównym rynku notowane są 373 spółki - w tym 25 zagranicznych, 49 obligacji skarbowych i korporacyjnych, 48 certyfikatów, 56 produktów strukturyzowanych, 134 opcje na WIG20 i 39 kontraktów terminowych na indeksy, akcje i waluty.

Po 18 latach inwestorzy składają przeciętnie 410 tys. zleceń podczas każdej sesji, z czego 173 tys. zleceń dotyczy akcji. Wartość dziennych obrotów wynosi średnio ponad 3,8 mld zł - podał Marszałek.

"Pomimo kryzysu warszawski parkiet umacnia swą regionalną pozycję"

Według giełdy, pomimo kryzysu warszawski parkiet umacnia swą regionalną pozycję; w pierwszym kwartale 2009 r. był najlepszy wśród europejskich giełd pod względem liczby i wartości ofert pierwotnych.

Powstały przed 20 miesiącami rynek NewConnect ma 87 spółek.

W tym roku giełda zamierza uruchomić rynek obligacji dla spółek i jednostek samorządowych.

Na początku kwietnia resort skarbu skierował do czterech inwestorów - London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Nasdaq OMX oraz NYSE Euronext - wstępne zaproszenia do rozmów w sprawie udziału w prywatyzacji GPW.

Strategia prywatyzacji warszawskiej giełdy zakłada, że MSP zaprosi inwestorów branżowych do składania ofert na kupno do 73,82 proc. akcji GPW samodzielnie lub w konsorcjum z inwestorem finansowym. MSP zastrzega możliwość sprzedaży inwestorowi branżowemu lub konsorcjum pakietu akcji mniejszego niż 73,82 proc., jednak powyżej 51 proc. akcji GPW.

W wyniku transakcji MSP zachowa udział w akcjonariacie GPW na poziomie 25 proc. plus jedna akcja. Zakończenie prywatyzacji jest planowane w perspektywie dwóch-trzech lat.