Wpłaty mogą być różne

Stąd pomysł (prezentowany w analizie przygotowywanej przez Instytut Studiów Podatkowych), żeby wprowadzić różne limity wpłat na IKE w zależności od wieku. Osoby młode miałby niższy limit, starsze wyższy.

Związani z Komitetem eksperci obliczyli, że aby otrzymać dodatkowe 1 tys. zł miesięcznego dochodu na emeryturze, osoba w wieku 50-55 lat powinna odłożyć rocznie ok. 12 tys. zł, czyli właśnie 1 tys. zł miesięcznie. U osób młodszych wystarczy około 200-300 zł miesięcznych wpłat, żeby osiągnąć podobny efekt. W ten sposób obciążenia budżetu byłyby znacznie mniejsze.

Pojawiają się też inne pomysły złagodzenia negatywnych skutków dla budżetu.

- Można by wprowadzić rozwiązanie polegające na stopniowym wykorzystywaniu maksymalnego limitu - mówi Marek Kurowski, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Wyjaśnia, że na przykład w pierwszym roku można by maksymalnie oszczędzać 1/3 limitu, czyli np. 4 tys. zł, w kolejnym roku limit mógłby wzrosnąć o kolejne 4 tys. zł, aż do osiągnięcia maksymalnego limitu począwszy od trzeciego pełnego roku wprowadzenia takiej zmiany.