Chodzi o zakup ponad 92 proc. udziałów w uzdrowisku w Ustce, 89,5 proc. - w Kamieniu Pomorskim, 93 proc. - w Wieńcu Zdroju, ponad 92 proc. w Krakowie (uzdrowisko Kraków Swoszowice) i około 86 proc. w Przerzeczynie Zdroju.

Ze wstępnych szacunków resortu skarbu wynika, że wynik finansowy netto tych spółek w 2008 roku wyniósł odpowiednio: 52 tys. zł, 110 tys. zł, 505 tys. zł, strata w wysokości 28 tys. zł oraz zysk w wysokości 75,8 tys. zł.

Schmid oceniła, że widać zainteresowanie inwestorów tymi spółkami. "Jeśli mierzyć zainteresowanie inwestorów liczbą odebranych memorandów (obrazują m.in. sytuację finansową spółek - PAP), można być optymistą" - powiedziała.

Uzdrowiska uzyskują przychody głównie z realizacji kontraktów zawieranych z NFZ

"Wyniki finansowe prawie wszystkich jednoosobowych spółek uzdrowiskowych Skarbu Państwa są dobre; znacznie lepsze niż w 2007 roku. Wynika to m.in. z dobrej kontraktacji z Narodowym Funduszem Zdrowia" - podkreśliła.

Uzdrowiska uzyskują przychody głównie z realizacji kontraktów zawieranych z NFZ. Jeżeli Fundusz wycenia zbyt nisko usługi tych spółek, wówczas ich działalność staje się nierentowna.

Skarb Państwa posiada udziały w 25 uzdrowiskach, z czego 24 to jednoosobowe spółki SP; 20 proc. akcji ma natomiast w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Szczawnica.

Według resortu, w dalszej perspektywie wszystkie uzdrowiska powinny być sprywatyzowane

Z prywatyzacji na razie mają być wyłączone uzdrowiska: Krynica- Żegiestów, Świnoujście, Ciechocinek, Lądek-Długopole, Kołobrzeg, Rymanów, Busko-Zdrój. Przewiduje to rozporządzenie ministra skarbu z 12 listopada 2008 roku w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji.

Spośród 7 spółek wyłączonych z prywatyzacji, jedna - uzdrowisko Krynica-Żegiestów - zakończyła 2008 rok ujemnym wynikiem finansowym netto w wysokości ok. 1,5 mln zł. Pozostałych 6 uzdrowisk odnotowało zysk w 2008 roku, podczas gdy 2007 rok zamknęły stratą.

Według resortu, w dalszej perspektywie wszystkie uzdrowiska powinny być sprywatyzowane.

"Wszystkim spółkom uzdrowiskowym należy stworzyć szansę dalszego rozwoju i pozyskania inwestorów w procesie prywatyzacji" - podkreśliła wiceszefowa resortu skarbu.