Sprzedawcy internetowi odpowiadają za niezgodność towaru z umową przez dwa lata od jego wydania kupującemu.
Aby otworzyć sklep internetowy, trzeba najpierw założyć działalność gospodarczą, wpisać firmę do rejestru oraz zgłosić się po numery NIP i REGON. Po dokonaniu tych formalności i umieszczeniu na stronie www wymaganych prawem danych, należy przygotować przejrzysty regulamin e-sklepu oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W regulaminach powinny się znaleźć m.in. informacje dotyczące rodzajów i zakresu oferowanych usług, warunków ich świadczenia oraz zawierania umów pomiędzy naszym sklepem a internautami. Nie może też zabraknąć informacji o trybie postępowania reklamacyjnego, jak i zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów.
Sprzedawcy internetowi powinni pamiętać, że odpowiadają wobec klientów za niezgodność towaru z wcześniej zawartą umową. Sprzedawca odpowiada za tę niezgodność, jeżeli istniała ona w chwili wydania towaru. W przypadku jej stwierdzenia przed upływem sześciu miesięcy od tego momentu występuje domniemanie, że istniała ona także w chwili jego wydania. W takim wypadku obowiązkiem sprzedawcy jest udowodnienie, że wada powstała już po wydaniu towaru i nie wynikła z przyczyn leżących w samej rzeczy sprzedanej.