Program, którego wartość odpowiada około 3 procentom produktu krajowego brutto, ma zapobiec dalszemu kurczeniu się gospodarki, ochronić poziom życia ludności i stymulować późniejszy wzrost, stanowiąc wkład w przezwyciężanie globalnego kryzysu - zaznaczył Aso.

Japonia doświadcza obecnie najdotkliwszej recesji od czasu drugiej wojny światowej. W czwartym kwartale ubiegłego roku jej PKB obniżył się w stosunku rocznym o 12,1 proc.

Jest to już trzeci program budżetowego wsparcia gospodarki od czasu objęcia urzędu premiera przez Aso we wrześniu ubiegłego roku. Uchwalone przez parlament dwa poprzednie pakiety pomocowe opiewały na łącznie 12 bilionów jenów (120 mld dolarów).

By sfinansować trzeci pakiet, niezbędne jest wyemitowanie obligacji w kwocie 8 bilionów jenów (80 mld dolarów), co zwiększy zaciągnięte w bieżącym roku finansowym państwowe długi do rekordowego poziomu 44 bilionów jenów (440 mld dolarów).

Skumulowany deficyt japońskich finansów publicznych wynosi obecnie 170 proc. PKB - więcej niż w jakimkolwiek innym państwie wysoko uprzemysłowionym.