Na liście znalazły się m.in. przedsiębiorstwa państwowe z branży transportowej, elektrotechnicznej oraz turystycznej.

Taki sposób prywatyzacji przewiduje uchwalona pod koniec listopada ub.r. przez Sejm nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zasad nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Nowelizacja ma zapewnić ministrowi skarbu instrumenty - m.in. aukcje - pozwalające na prowadzenie skuteczniejszej polityki prywatyzacyjnej.

"Aukcje to instrument, który w sposób jasny, przejrzysty i transparentny pozwala prowadzić proces prywatyzacji. Pierwsze aukcje powinny się odbyć jeszcze w tym półroczu. Obejmowałyby one zarówno jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, jak i pakiety mniejszościowe" - wyjaśniła wiceminister skarbu.

Z aukcji mają być wyłączone strategiczne spółki Skarbu Państwa, na przykład z sektora energetycznego. Będą one organizowane w siedzibie resortu skarbu. Każdy zainteresowany inwestor będzie mógł zobaczyć przebieg aukcji oraz zapoznać się z informacjami o spółce, wystawionej na sprzedaż.

MSP chce również zachęcić Otwarte Fundusze Emerytalne do udziału w prywatyzacji spółek Skarbu Państwa.

"Chcielibyśmy zainteresować instytucje finansowe procesami prywatyzacji, w szczególności Otwarte Fundusze Emerytalne. W tym celu zapraszamy OFE na spotkanie na 16 kwietnia br., by spróbować wypracować mechanizmy, korzystne zarówno dla tych podmiotów, Skarbu Państwa oraz całego rynku w okresie długoterminowym" - podkreśliła Schmid.

Resort skarbu podtrzymuje, że tegoroczne przychody z prywatyzacji powinny wynieść 12 mld zł. Po marcu br. przychody brutto z prywatyzacji wyniosły 382,2 mln zł. To stanowi 3,19 proc. tegorocznego planu.