Po licznych skargach od naszych czytelników na temat dostępu do informacji o unijnych dotacjach dla przedsiębiorców w regionalnych programach operacyjnych sprawdziliśmy, czy przedsiębiorca ma łatwą drogę po wiedzę o funduszach unijnych.

Duże rozbieżności

Z naszego zestawienia wynika, że najlepszą możliwość zdobycia wiedzy o dotacjach przedsiębiorcy mają w województwie opolskim oraz śląskim. Na wysoką ocenę zasłużyło też małopolskie. Najgorzej oceniliśmy Mazowsze oraz te województwa, w których przyznawaniem unijnych dotacji zajmują się urzędy marszałkowskie.

W programach są dotacje dla najmniejszych firm, które często same decydują się ubiegać o wsparcie. Przez cały tydzień kontaktowaliśmy się - jako anonimowy przedsiębiorca - z instytucjami odpowiedzialnymi za podział unijnych dotacji w regionach, prosząc o pomoc w wyborze dostępnego finansowania. Zapoznaliśmy się także z zawartością stron internetowych agencji, oceniając przede wszystkim możliwość kontaktu z urzędnikami.

Strony internetowe Opolskiego Centrum Wspierania Gospodarki oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zawierają wszystkie potrzebne dla przyszłych beneficjentów informacje podane w sposób przystępny. Niestety, większość stron internetowych pozostałych instytucji zawiera zbyt dużo informacji, co utrudnia dostęp do poszukiwanej przez przyszłego beneficjenta, lub też informacji jest za mało, by móc samodzielnie zrobić pierwsze kroki po dotacje.