W środę wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski powiedział PAP, że 130 mln zł w formie zaliczek udzielono w ramach skierowanego w dużej mierze do przedsiębiorców programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W rozporządzeniu z 10 lutego resort rozwoju umożliwił wszystkim instytucjom wdrażającym fundusze europejskie - m.in. ministerstwom, agencjom i urzędom marszałkowskim - udzielanie zaliczek na realizację zatwierdzonych projektów unijnych.

"Wysłaliśmy pismo instytucjom wdrażającym fundusze unijne, żeby bezapelacyjnie udzielały zaliczek" - powiedziała dziennikarzom w czwartek Bieńkowska. "Liczyłam zwłaszcza na masowe udzielanie zaliczek przez PARP" - dodała szefowa resortu.

Zasady udzielania zaliczek w przypadku niektórych działań pojawiły się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). "Przedsiębiorcy już mogą się zgłaszać i jeśli system zaliczkowania, z którym się zapoznali, odpowiada im, mogą podpisywać aneksy do umów o dofinansowanie" - powiedziała w czwartek PAP prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak. Jak dodała, w przypadku niektórych działań w ramach Innowacyjnej Gospodarki potrzebna jest jeszcze akceptacja resortu gospodarki.

"Niezależnie od kwoty udzielonych zaliczek, w gospodarce dzięki funduszom unijnym już pracuje ok. 20 mld zł"

Urzędy marszałkowskie same zarządzają programami regionalnymi, w ramach których są także działania dla przedsiębiorców, i same ustalają zasady udzielania dotacji i zaliczek. Pięć z nich w ogóle nie uwzględniło takiej możliwości w swoich programach - poinformowała minister. Są to województwa: wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i lubelskie.

Zaliczek udziela obecnie jedynie Małopolskie. Pozostałe regiony, chociaż nie wykluczają takiej możliwości, póki co zaliczek nie udzielają - wynika z informacji ministerstwa.

"Niezależnie od kwoty udzielonych zaliczek, w gospodarce dzięki funduszom unijnym już pracuje ok. 20 mld zł" - podkreśliła Bieńkowska.

"Budżet państwa wypłacił m.in. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do końca 2008 roku ok. 6 mld zł na realizację projektów infrastrukturalnych" - powiedział PAP wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. "Pieniądze te trafiają ostatecznie do przedsiębiorstw - podwykonawców" - zaznaczył.