Stacje benzynowe sprzedają coraz więcej paliw niespełniających norm - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej. Częściej dotyczy to oleju napędowego niż benzyny.
Reklama
W I połowie roku aż 68 razy Inspekcja Handlowa badająca jakość paliw dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionowała ich jakość. W I kwartale odsetek wykrytych nieprawidłowości wynosił jedynie 3,8 proc. i był niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W połowie maja wzrósł już do 5,2 proc., o prawie punkt procentowy więcej niż w całym 2007 roku. Duży przyrost liczby wykrytych nieprawidłowości w kolejnych miesiącach może wynikać po części z metodyki badań i możliwości odwoływania się badanych, co wydłuża termin ogłoszenia wyników testu. Jednak dane z tych samych okresów 2007 i 2008 roku również wskazują na pogorszenie jakości paliw.
W I połowie 2008 r. odsetek wykrytych przypadków niespełnienia norm jakości oleju napędowego i benzyny wzrósł do 6,54 proc. Przed rokiem zakwestionowano jedynie 4,5 proc. badanych próbek.
Najwięcej nieprawidłowości w I połowie roku zanotowano w Podlaskiem, gdzie norm nie spełniało 14,29 proc. stacji. Drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajęło województwo mazowieckie, gdzie wykryto największą liczbę nieprawidłowości - 14 na 101 zbadanych próbek. Jednocześnie jest to jedyne województwo, gdzie w przypadku jednej stacji Inspekcja Handlowa zakwestionowała jakość zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Wszystkie zbadane próbki (23) spełniały normy jedynie w województwie opolskim.
Większe powody do obaw o jakość tankowanego paliwa mają kierowcy diesli, bowiem odsetek próbek oleju napędowego niespełniających norm jakości było niemal dwa razy większy (4,23 proc.) niż w przypadku benzyny (2,31 proc.).
Z danych UOKiK wynika, że nadal najczęściej normy jakości paliw są łamane na małych stacjach prywatnych, często położonych w mniejszych miejscowościach. W przeciwieństwie do poprzedniego roku wśród zbadanych stacji benzynowych w trzech przypadkach Inspekcja miała zastrzeżenia do placówek sieciowych (dwie stacje sieci Orlen i jedna Shell). Na liście znalazła się też jedna stacja należąca do supermarketu Tesco.
WYNIKI BADANIA
Najwięcej nieprawidłowości
• Lubuskie 14,29 proc.
• Mazowieckie 13,96 proc.
Najmniej nieprawidłowości
• Opolskie - 0 proc.
• Lubelskie - 1,67 proc.
Więcej: www.uokik.gov.pl