Od 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpocznie przyjmowanie wniosków w dwóch konkursach o unijne dotacje na internetowe inwestycje małych przedsiębiorstw. Chodzi o granty z Działania 8.1 i 8.2 w programie Innowacyjna Gospodarka.

- W tym roku chcemy rozdysponować w konkursach ponad 140 mln zł - mówi GP Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Na Działanie 8.1 zostało przeznaczone ponad 65 mln zł, a na Działanie 8.2 - ponad 75 mln zł.

Środki w ramach Działania 8.1 będą kierowane do przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność w internecie. Pieniądze trafią wyłącznie do nowych firm (działających nie dłużej niż rok), które świadczą e-usługi. W grę wchodzi m.in. założenie sklepu internetowego.

Natomiast Działanie 8.2 to pieniądze na projekty, które mają ułatwić współpracę między firmami za pomocą internetu. Przykładem inwestycji, która może ubiegać się o wsparcie, jest zakup oprogramowania, które pozwoli firmie produkcyjnej na zdalne (za pomocą internetu) składanie zleceń u dostawców oraz przyjmowanie zleceń od hurtowników.

Konkurs będzie mieć charakter otwarty. To oznacza, że będzie się liczyła zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Przedsiębiorcy wnioski o wsparcie będą mogli składać w regionalnych instytucjach finansujących. Są to zazwyczaj agencje rozwoju regionalnego, które będą wspomagały PARP w dystrybucji części unijnego wsparcia dla firm na lata 2007-2013. Możliwe, że przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski tylko za pośrednictwem internetu - z naszych informacji wynika, że PARP przygotowuje taką ścieżkę.

W obu działaniach jest łącznie do rozdzielnia do 2013 roku ponad 2,7 mld zł.

140 mln zł przeznaczy PARP na wsparcie inwestycji internetowych