Resort poinformował też, że o godzinie 14:00 w piątek upłynął termin złożenia przez nowych, potencjalnych inwestorów propozycji planów restrukturyzacyjnych dla stoczni. "Inwestorzy, którzy w ostatnich miesiącach wykazywali zainteresowanie restrukturyzacją i prywatyzacją stoczni nie zdecydowali się na przedstawienie swoich ofert" - czytamy w komunikacie.

W połowie lipca MSP podawało, że otrzymało na przełomie czerwca i lipca kilkanaście listów intencyjnych od "nowych" inwestorów zainteresowanych wejściem do stoczni z Gdyni i Szczecina i że zostaną oni zaproszeni do złożenia ofert i wypełnienia warunków brzegowych, aby mogli wejść w fazę negocjacji. Byli to inwestorzy finansowi i inwestorzy branżowi, m.in. z Indii i z krajów arabskich.

MSP podało w piątek, że w ostatnich dniach otrzymało listy intencyjne od przedsiębiorców, którzy wcześniej nie przejawiali zainteresowania prywatyzacją stoczni i aby nie zamykać drogi żadnemu inwestorowi MSP przychyliło się do ich prośby i wyznaczyło termin na złożenie wstępnych ofert do 22 sierpnia.

"Jednocześnie w dalszym ciągu trwają rozmowy z Mostostalem-Chojnice S.A. w sprawie udziału w prywatyzacji Stoczni Szczecin Nowa Sp. z o.o."- czytamy dalej w komunikacie.

MSP poinformowało, że od 4 do 8 sierpnia 2008 r. Grupa II ds. wypracowania planu restrukturyzacji i umowy prywatyzacyjnej dla Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. zajmowała się analizą i oceną opłacalności planów inwestycyjnych przedstawionych podczas ubiegłotygodniowych spotkań przez Mostostal Chojnice wraz ze współinwestorem. Analiza dotyczyła przede wszystkim wkładu własnego inwestora i rentowności Stoczni po dokonaniu wskazanej inwestycji.

Już w pierwszej połowie roku o stocznie z Gdyni starało się dwóch inwestorów: ukraiński ISD, właściciel stoczni z Gdańska i Polish Shipping Building Company. Oba podmioty przygotowały programy restrukturyzacyjne, które zostały przekazane do KE. Pierwszy dotyczył restrukturyzacji stoczni 'Gdańsk' i 'Gdynia', a drugi samej stoczni 'Gdynia'.

Z kolei o wejście do stoczni Nowa ze Szczecina starał się Mostostal Chojnice razem z norweską firmą Ulstein Verft

Ostatnio minister Grad poinformował, że zakłada, iż między 12 a 30 września, jeśli będą akceptowalne programy restrukturyzacji dojdzie do uzgodnienia i parafowania umów prywatyzacji.

Na początku czerwca Ministerstwo Skarbu Państwa informowało, że chce dokończyć prywatyzację stoczni z Gdyni i Szczecina w 2008 roku i zwróciło się do Komisji Europejskiej o przesunięcie o kilka miesięcy wyznaczonego na koniec czerwca terminu zakończenia tego procesu. 

KE postawiła warunki

KE po intensywnych negocjacjach przesunęła termin, ale zaznaczyła że jeśli to się nie stanie, stocznie będą musiały zwrócić pomoc publiczną, ocenianą na 5-9 mld zł. KE zarzucała też zbyt dużą pomoc państwa przy restrukturyzacji i funkcjonowaniu stoczni, właśnie poprzez udzielanie tej pomocy, także w programach przygotowanych przez potencjalnych inwestorów.

Pod koniec czerwca MSP przekazało KE trzy programy restrukturyzacyjne dla stoczni z Gdańska, Gdyni i Szczecina, przygotowane przez potencjalnych inwestorów.

Pierwszy program dotyczy restrukturyzacji stoczni 'Gdańsk' i 'Gdynia' i został przygotowany przez ukraiński koncern ISD, który jest inwestorem w stoczni gdańskiej. Drugi program opracował Mostostal Chojnice dla stoczni w Szczecinie, a trzeci program został przygotowany przez Polish Shipping Building Company dla samej stoczni 'Gdynia'.