Ministerstwo Infrastruktury zarezerwowało w budżecie 16,5 mln zł na wydatki związane ze wzmocnieniem służb nadzoru oraz kontrolą jakości materiałów budowlanych.
Nadzór nad jakością materiałów budowlanych wymknął się spod kontroli obowiązujących przepisów. Stan taki utrzymuje się od roku 2004, kiedy weszła w życie ustawa o wyrobach budowlanych, która sprawę jakości cegieł, cementu czy łazienkowych kafelków oddała w ręce Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB).
Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zapowiada zmiany legislacyjne.