Ceny spółek z sektora finansowego poszły ostro w górę w trzecim tygodniu lipca - zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych - zaskakując wielu inwestorów, którzy nie oczekiwali takiej reakcji po silnych spadkach trwających od początku roku. Akcje poszły w górę mimo słabych wyników finansowych za II kwartał, które w normalnych warunkach rozczarowałyby, ale w trakcie obecnego kryzysu i spowolnienia gospodarczego były przyjęte z optymizmem.

Inwestorzy pozytywnie odebrali bowiem fakt, że amerykańskie banki pokazują pozytywne wyniki, jeżeli porównamy, ile odsetek zarabiają i wypłacają. W miarę, jak otoczenie się poprawia, ogłasza się mniej emisji publicznych, odpisów na koszty związane z działalnością na rynku kapitałowym, a kryzys na rynku kredytów hipotecznych na razie uległ wyciszeniu.

Ale sektor finansowy nie rozwiązał wszystkich swoich problemów, ryzyka ekonomiczne nadal są obecne, sytuacja na rynku udzielanych kredytów może się jeszcze pogorszyć, w miarę jak wzrost gospodarczy ulega spowolnieniu, a konsumenci mają problemy ze spłatą coraz droższych kredytów, jednocześnie ceny ropy i żywności utrzymują się na wysokim poziomie, a bezrobocie rośnie.

W rezultacie koniunktura w segmencie akcji sektora finansowego pozostanie wciąż zmienna, a inwestorzy wciąż bardzo uważnie będą obserwować dane ekonomiczne.

Warto jednak zwrócić bliższą uwagę na ten sektor. Mimo ostatnich wzrostów, ceny akcji są blisko dziesięcioletnich minimów i może to być atrakcyjny moment na wejście w inwestycję. Pamiętajmy też, że nie wszędzie spółki z sektora finansowego przeżywają problemy. Chociaż wzrosty stóp procentowych na rynkach wschodzących mogą uderzać w spółki finansowe, to perspektywy wzrostu w Azji czy wschodniej Europie pozostają pozytywne.

Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, nie zapominajmy, że spadające zyski są już w większości odzwierciedlone w cenach, ryzyko kredytowe jest właściwie wycenione (banki tworzą właściwe zabezpieczenia na wypadek dalszych strat), a dodatkowo marże odsetkowe powinny pozostać pozytywne.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej czynniki, warto zastanowić się nad inwestowaniem w papiery spółek z sektora finansowego. Wprawdzie na pewno nie jest to teraz zajęcie dla osób o słabszych nerwach. Ale Ci, którzy chcą lokować pieniądze długoterminowo i już dość długo czekali na to, kiedy branża finansowa stanie się dość atrakcyjna, mogą już rozważać taką inwestycję.