„Z dniem 5 sierpnia 2008 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 470 - 790 MHz obejmującą kanały radiowe o szerokości 8 MHz, przeznaczonych do rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w standardzie DVB - H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej” – czytamy w komunikacie.

Według przedstawionego przez UKE projektu konkursu, jego zwycięzca będzie zobowiązany do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem konkursu i rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług telekomunikacyjnych z ich wykorzystaniem w określonym (ale niesprecyzowanym w projekcie konkursu) terminie. Wcześniej prezes urzędu Anna Streżyńska informowała, że liczy na to, że komercyjna telewizja mobilna ruszy już na początku przyszłego roku.

Udziałem w przetargu są zainteresowani m.in. czterej główni operatorzy telefonii komórkowej

Zwycięski podmiot będzie musiał też zapewnić, że żaden z nadawców lub dostarczycieli audiowizualnych usług medialnych nie przekroczy maksymalnego poziomu udziału 50% programów radiofonicznych lub telewizyjnych lub audiowizualnych usług medialnych w sygnale multipleksu.

Rezerwacja dokonana przez UKE będzie uprawniała, według przedstawionego projektu, do wykorzystywania zarezerwowanych częstotliwości do 31 grudnia 2023 r.

Udziałem w przetargu są zainteresowani m.in. czterej główni operatorzy telefonii komórkowej, którzy informowali, że czekają na warunki przetargu, m.in. na wiadomość, czy będą mogli startować w konsorcjum. Według nich, koszt uruchomienia cyfrowej telewizji mobilnej to 100-200 mln euro. Udziałem w przetargu może być zainteresowana również spółka powołana wspólnie przez TVN i Polsat: Polski Operator Telewizyjny (POT).