Projekt przygotowało Ministerstwo Finansów. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy dysponowania towarami zajętymi przez organy celne.

Projekt zakłada obligatoryjne niszczenie produktów leczniczych i wyrobów tytoniowych. Napoje alkoholowe i kosmetyki będzie można - w niektórych przypadkach - sprzedać, np. wtedy gdy będą to towary luksusowe i oryginalne.

Zniszczenie lub sprzedaż takich towarów ma następować dopiero po orzeczeniu o ich przejęciu na rzecz Skarbu Państwa. Obecnie jest to możliwe zanim zarekwirowane towary zostaną przekazane na własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z komunikatem wydanym po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów projekt przewiduje też uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarami z państwami trzecimi, czyli spoza Unii Europejskiej. Duże firmy posiadające swoje oddziały w kilku lub kilkunastu państwach UE będą mogły otrzymać pozwolenia na stosowanie tzw. procedury uproszczonej (SASP).

Dyrektorzy izb celnych mają uzyskać prawo do przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (świadectwo Authorised Economic Operators). Przedsiębiorca posiadający status AEO jest np. rzadziej kontrolowany i podlega szybszym odprawom.

Rząd chce, by naczelnicy urzędów celnych, a nie jak dotychczas dyrektorzy izb celnych, udzielali pozwoleń na prowadzenie składów celnych

Proponowane zmiany mają znieść ograniczenia ilości paliwa zwolnionego z cła, które jest przywożone do Polski zápaństw trzecich w standardowych zbiornikach samochodów. Obecnie bez cła w standardowym zbiorniku można wwieźć do kraju 200 litrów paliwa.

Rząd chce, by naczelnicy urzędów celnych, a nie jak dotychczas dyrektorzy izb celnych, udzielali pozwoleń na prowadzenie składów celnych. Miałoby to przyspieszyć procedury.

Według projektu wykaz gwarantów, tj. instytucji udzielających gwarancji na zapłatę należności celnych będzie ustalany przez ministra finansów, ale nie w rozporządzeniu, jak jest teraz. Zdaniem autorów zmian, obecne rozwiązanie utrudnia elastyczną reakcję na zmiany związane zádziałalnością gwarantów. Wáwykazie gwarantów są umieszczane wyłącznie wiarygodne banki i firmy ubezpieczeniowe.