"Umowa przewiduje dwa etapy w procesie budowania relacji biznesowych CenterNet z PTK Centertel. W I fazie działalności CenterNet będzie korzystał z sieci Centertel w oparciu o model MVNO/MVNE z przewidzianą ścieżką migracji do drugiego etapu - modelu roamingu krajowego" – głosi komunikat.

Umowa została zawarta na pięć lat z zastrzeżeniem przedłużenia jej obowiązywania na czas nieoznaczony, o ile nie zostanie wypowiedziana w terminie określonym w umowie.

"Wartość umowy zależna jest od tempa rozwoju własnej sieci oraz wielkości ruchu wychodzącego/przychodzącego do/od użytkowników CenterNet w sieci Centertel, któremu przyporządkowana została określona stawka rozliczeniowa w zależności od rodzaju tego ruchu. CenterNet minimalną wartość przedmiotu Umowy szacuje na kwotę ok. 100 milionów złotych (wartość świadczeń na okres 5 lat)" – czytamy dalej.

Na początku spółka zaoferuje usługi pre-paid

W połowie czerwcu p.o. prezesa CenterNetu Grzegorz Tomczyk zapowiadał, że umowa o współpracy z Centertelem powinna być podpisana w ciągu kilku tygodni. Prawie równocześnie CenterNet miał rozpocząć prace techniczne nad uruchomieniem swojej oferty, co ma nastąpić w kilkanaście tygodni po podpisaniu umowy o współpracy. Na początku spółka zaoferuje usługi pre-paid.

CenterNet wygrał przetarg na nowego operatora strukturalnego w październiku ubiegłego roku. Początkowo firma zapowiadała, że rozpocznie działalność w połowie 2008 roku. Później informowała, że budowa infrastruktury opóźni się. Spółka podpisała jednak list intencyjny z Centertelem. Według jego założeń, CenterNet miał rozpocząć działalność jako wirtualny operator komórkowy (MVNO) w oparciu o sieć Centertela.

Centertel i CenterNet informowały najpierw, że podpiszą umowę do 31 marca, a potem do 31 maja.