Poprawa notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych pomogła w lipcu zarządzającym funduszami, które inwestują w akcje na warszawskim rynku. Na 36 funduszy akcji polskich, tym razem tylko 11 odniosło straty rzędu od 0,1 proc. do ponad 9 proc. w przypadku najgorszego funduszu. Zysk najlepszego funduszu, DWS Polska FIO Akcji, wyniósł 4,6 proc., a średnia stopa zwrotu całej grupy funduszy akcji polskich wyniosła 0,41 proc. W tym czasie indeks WIG wzrósł o 3,1 proc.

Gorzej wygląda sytuacja funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, które średnio straciły w lipcu 3,40 proc., choć jest to strata mniejsza niż spadki indeksów tych firm. W tym czasie mWIG40 i sWIG80 straciły odpowiednio o 5,6 proc. i 9,1 proc. Najlepszy fundusz małych i średnich spółek zarobił w tym czasie 0,6 proc., a najgorszy stracił 8 proc. To właśnie w tej grupie znajdują się fundusze z największymi stratami w skali roku, które w kilku przypadkach wynoszą ponad 50 proc.

Nowa Europa odrabia straty

Na tle funduszy inwestujących na rynku polskim słabo tym razem wypadły fundusze akcyjne zagraniczne, których średnia strata przy inwestycjach w złotych wyniosła w lipcu 4,32 proc., a przy inwestycjach w walutach 2,02 proc. Na zyski można było liczyć przede wszystkim w funduszach inwestujących na europejskich rynkach wschodzących, a najlepszymi stopami zwrotu, od 4,4 proc. do 12 proc., mogą pochwalić się fundusze ING TFI, Skarbca TFI, BPH TFI i BZ WBK AIB TFI.

- Lipiec przyniósł poprawę nastrojów na wybranych rynkach, m.in. w naszym regionie. Warszawska giełda rozpoczęła marsz w górę w połowie miesiąca. Jeszcze wcześniej zaczęły zwyżkować rynki węgierski i turecki. Turcja ostatecznie zyskała w ciągu miesiąca ponad 30 proc., co miało związek z uzyskaniem przez rządzącą partię, zagrożoną delegalizacją, zgody na kontynuowanie działalności. W efekcie fundusze lokujące w naszym regionie, zwłaszcza te, które przeważyły w portfelach Turcję, zyskały w lipcu wyraźną przewagę - mówi Katarzyna Siwek z Expandera.

Zagrożeniem na polskiej giełdy jest sytuacja na emerging markets. Popularny indeks MSCI EM konsoliduje się poniżej styczniowego dołka, co utwierdza w przekonaniu o nie najlepszych perspektywach.

- Zamiast sygnałów poprawy koniunktury mamy informacje o wchodzeniu w bessę kolejnych parkietów. Ostatnio stało się to udziałem Brazylii - dodaje Katarzyna Siwek.

ING TFI wraca do gry

Lipcowe zestawienie przyniosło duże zmiany w rankingu. Na pierwsze miejsce trafiło KBC TFI (82 pkt), które przed miesiącem znalazło się w grupie towarzystw o najgorszych wynikach. Jedną z największych zmian jest jednak przejście ING TFI z końca stawki w czerwcu na trzecie miejsce w lipcu (66 pkt). Towarzystwu pomogły wyniki m.in. subfunduszu Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego Plus oraz ING FIO Obligacji. Ostatnie miejsce zajęło w lipcu BZ WBK AIB TFI (- 76 pkt), zarządzające funduszami Arka. TFI zaszkodziły wyniki przede wszystkim Arka BZ WBK Energii FIO.

ZAŁOŻENIA RANKINGU

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej przydzielane są punkty ujemne.