Wiele banków preferuje określone grupy przedsiębiorców. Dotyczy to zwłaszcza firm działających w branży medycznej, prawnej i w ogóle dziedzin, w których osoby uprawiające tzw. wolne zawody funkcjonują jako przedsiębiorcy. Jeśli firma kwalifikuje się do którejś z tych preferencyjnych branż, warto założyć pakietowy rachunek firmowy w banku, który jest skłonny preferować ten rodzaj przedsiębiorczości.

Konto prywatne czy firmowe

O tym, czy z określonego rachunku, w tym używanego także dla potrzeb prywatnych, przedsiębiorca może korzystać do rozliczeń z urzędem skarbowym lub z ZUS, decyduje umowa zawarta z bankiem. Musi być ona zgodna z przepisami prawa bankowego. Wynika z nich jedynie, że rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, niezależnie od ich statusu dochodowego. Natomiast rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Jeśli więc umowa o prowadzenie rachunku przewiduje takie rozwiązanie, przedsiębiorca może dokonywać przelewów z ROR, jeśli spełniają one wspomniane kryteria prawa działalności gospodarczej, podatkowego i ubezpieczeń społecznych (w tym w zakresie posługiwania się specjalnymi wzorami polecenia przelewu).

W praktyce przedsiębiorcy posiadający prawo do obniżania podstawy opodatkowania o koszty korzystają jednak z dwóch różnych kont bankowych, by mieć klarowną sytuację w zakresie rozliczania kosztów.

Zakładając konto firmowe dopiero teraz, wybierzmy jego wersję internetową. Dzięki internetowi praktycznie nawet w najmniejszej miejscowości można skorzystać z pełnej oferty banków dla osób działających w branży medycznej. Zarówno wniosek o założenie rachunku, jak i większość dodatkowych umów można zawierać za pośrednictwem internetu, bez konieczności udawania się do oddziału banku. A komunikacja w drugą stronę z banku do przedsiębiorcy (karty płatnicze, materiały i urządzenia do szyfrowania operacji itp.) odbywa się z wykorzystaniem poczty lub gońców.

Tani internet

Pakiet, jako produkt bankowy w wersji internetowej, charakteryzuje się zryczałtowanym kosztem. Za jedną opłatę, zazwyczaj niewiele wyższą od kosztów prowadzenia zwykłego rachunku bieżącego, przedsiębiorca uzyskuje dostęp do dodatkowych usług, z których najważniejsze są tanie przelewy. W wielu przypadkach opłata za nie jest kilkakrotnie niższa od opłat standardowych. Niektóre z nich (np. na konta urzędów skarbowych czy ZUS) w ramach pakietu są często z takich opłat zwolnione.

Oferowany obecnie niewielkim przedsiębiorcom rachunek firmowy przez niemal wszystkie banki, to w istocie pakiet produktów. Poza głównym rachunkiem, z którym związanych jest kilka lub kilkanaście dodatkowych kont, w ramach jednej głównej umowy daje on możliwość korzystania z wielu opcji, które w przeszłości oferowane były przez bank jako odrębne produkty. Aby z nich skorzystać, przedsiębiorca musiał zawierać dodatkowe umowy, co angażowało zarówno czas, jak i powodowało dodatkowe koszty.

Opcje te dotyczą zresztą wszystkich możliwych kategorii produktowych: karty, lokaty, kredytów, alternatywnych form finansowania wydatków przedsiębiorstwa za pośrednictwem banku lub grupy finansowej, w ramach której on działa (w tym zwłaszcza leasing), a ostatnio coraz częściej produktów ubezpieczeniowych. Należy przy tym zwrócić uwagę na pewną prawidłowość. Tym bogatszy zakres pakietu, im bardziej nowoczesna forma prowadzenia rachunku. Oznacza to, że najpełniejsze wersje pakietów oferowane są klientom korzystającym z internetowych kontaktów z bankiem.

Korzyści z rachunków pakietowych

W wielu bankach, posiadając konto pakietowe, przedsiębiorca może liczyć na debet lub kredyt odnawialny. O ile ten pierwszy może pomóc głównie w uregulowaniu drobnych bieżących płatności w sytuacji, gdy płynność firmy ulegnie chwilowemu zachwianiu, np. zapłaceniu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaliczki na podatek, o tyle kredyt odnawialny często w wysokości 100 tys. zł lub więcej może być już przeznaczony na cele inwestycyjne, w tym na rozwój działalności.

W przypadku produktów o charakterze lokacyjnym większość pakietów daje możliwość korzystania zarówno z klasycznych lokat terminowych, jak i produktów specjalnych. Osoby, na których firmowe rachunki trafiają znaczne kwoty, mogą coraz częściej korzystać też w ramach pakietu z bezpłatnej usługi doradcy bankowego z zakresu zarządzania wolnymi środkami.

JAK TO ZROBIĆ...

Rachunek w banku dla lekarza

PROBLEM: Lekarz decyduje się na rozpoczęcie prywatnej praktyki. Dla rozliczeń z NFZ i innymi kontrahentami chce założyć w banku rachunek firmowy, który będzie dawał najwięcej możliwości, a jednocześnie będzie tani.

ROZWIĄZANIE: W pierwszej kolejności warto rozważyć wariant założenia konta internetowego. Dzięki temu, będzie można dokonywać rozliczeń z gabinetu lub prywatnego mieszkania oraz korzystać z oferty wielu banków. Najlepiej skorzystać z oferty przeznaczonej specjalnie dla lekarzy i innych osób wykonujących prywatną praktykę.