"Na podstawie danych bilansu płatniczego oszacowano, że w I kwartale 2008 r. wielkość środków przekazanych przez Polaków z tytułu pracy za granicą wyniosła 1.214 mln euro. W porównaniu z I kwartałem 2007 r. był to przyrost środków o 90 mln euro" - napisał NBP.