Wartość rekompensat za mienie zabużańskie, wypłaconych do końca czerwca br., wyniosła ponad 182 mln zł - poinformował resort skarbu na stronach internetowych.

Mienie pozostawione przez osoby repatriowane w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski to tzw. mienie zabużańskie.

Do końca czerwca br. ministerstwo skarbu przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do wypłaty 4 tys. 667 odszkodowań na łączną kwotę ponad 182 mln zł.

Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP przyznaje uprawnionym osobom rekompensatę w wysokości 20 proc. wartości mienia.

Ostateczny termin składania wniosków o stwierdzenie prawa do odszkodowania upływa 31 grudnia 2008 r. Należy je składać do wojewodów.

Według MSP, weryfikacja wniosków o stwierdzenie prawa do rekompensaty może zająć jeszcze 3 lata.