Zmiana sprzedawcy prądu będzie zajmowała nam do 30 dni, a nie nawet 90 dni, jak do tej pory. Przy kolejnej zmianie ten okres może być jeszcze krótszy i wynieść 14 dni - podał Urząd Regulacji Energetyki.

Skrócenie czasu potrzebnego na zmianę firmy, od której kupujemy energię elektryczną, wynika ze zmienionych przez prezesa URE Mariusza Sworę instrukcji dotyczących zasad tych zmian - poinformowała Agnieszka Głośniewska z URE.

Zgodnie z nowymi przepisami wystarczy, że kupujący energię znajdzie nowego sprzedawcę energii i zawrze z nim umowę oraz rozliczy się ze starym sprzedawcą. Firma, z którą podpiszemy nową umowę i upoważnimy do pozostałych działań, m.in. wypowiedzenia umowy staremu sprzedawcy i podpisania umowy z firmą dystrybucyjną, sama zadba o te formalności.

Nie ma ograniczeń w liczbie bezpłatnych zmian sprzedawcy - zdecydował prezes. Wcześniej gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa mogły nieodpłatnie zmienić sprzedawcę energii dwa razy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Możliwość wyboru sprzedawcy energii istnieje od 1 lipca 2007 r.