Nadzieje pokładane w ograniczeniu kosztów produkcji energii dzięki technologii umożliwiającej wychwytywanie CO2 okazują się płonne. Energetycy twierdzą, że elektrownia węglowa z instalacją wychwytywania CO2 może być nawet o 80 proc. droższa niż tradycyjna.
Zagraża nam wysoki wzrost cen prądu z powodu obowiązkowych zakupów uprawnień do emisji CO2 . Do państwa należą firmy kontrolujące ok. 75 proc. rynku produkcji energii, a co robi rząd? Opóźnia przygotowanie długofalowej polityki energetycznej. Ponad pół roku dzielił uprawnienia do emisji CO2 . Prywatyzacji energetyki nie zaczął, problemu PAK-u nie rozwiązał. Od trzech miesięcy nie może znaleźć wiceministra gospodarki do spraw energetyki i górnictwa.