Dobiegają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w sprawie spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. Po konstultacjach społecznch projekt trafił dziś pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Cecylia Jaszczyk z Ministerstwa Infrastruktury przekonuje, że proponowane rozwiązania pozwolą obywatelom korzystać książeczek mieszkaniowych tak, jak to było możliwe jeszcze w latach 90-tych.

Chodzi o to, aby osoby, posiadające książeczki mieszkaniowe mogły przeznaczyć premię gwarancyjną na spłatę kredytów mieszkaniowych tzw "starego portfela". Nowelizacja pozwalałaby też na uznanie premii gwarancyjnej jako wkładu własnego przy zaciąganym przez osoby fizyczne hipotecznym kredycie mieszkaniowym.

Proponowane zmiany pozwolą też na wydłużenie terminu spłaty kredytów mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach. Obecna warunki te obowiązują jedynie do końca roku. Nowelizacja ma przedłużyć ich obowiązywanie do końca roku 2012.

Ponieważ strona samorządowa nie zgłosiła żadnych uwag do projektu ustawy, rada ministrów zajmie się tą nowalizacją już na posiedzeniu 29 lipca.