Rządowe Centrum Legislacji kwestionuje wprowadzenie możliwości żądania od firm opłat za przesłanie kopii protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego załączników.
Pomysł pojawił się w projekcie nowego rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opłaty mają rekompensować zamawiającym koszty sporządzenia i przesłania kopii protokołu oraz załączników.
Projekt wprowadza obowiązek wysyłania wykonawcy nie tylko kopii protokołu, ale także załączników, np. ofert. Dziś zamawiający musi wysyłać tylko sam protokół. Oferty można przejrzeć w siedzibie zamawiającego.
Według RCL wprowadzenie możliwości ustalania przez zamawiającego opłat za przesłanie kopii protokołu i załączników przekracza zakres upoważnienia ustawowego. Rozporządzenie może określać tylko formę i sposób udostępniania dokumentacji.
Pobieranie opłat określają przepisy rangi ustawowej, np. prawo zamówień publicznych, przewiduje opłatę za przekazanie specyfikacji wykonawcy. W akcie wykonawczym uregulowana jest wysokość wpisów od odwołań, ale w tym przypadku p.z.p. przewiduje wyraźne upoważnienie.
- Pomysł wprowadzenia możliwości ustalenia przez zamawiającego opłat za przesłanie kopii protokołu lub załączników do protokołu przekracza delegację ustawową. Upoważnienie do wskazania sposobu udostępnienia nie dotyczy ustalenia warunków, np. finansowych, ale sposobu udostępnienia, którym jest np. umożliwienie ich skopiowania, obowiązek zamawiającego do przesłania dokumentów - wskazuje Piotr Trębicki, radca prawny w Kancelarii Gessel.
Rządowe Centrum Legislacji kwestionuje też proponowany zakaz robienia bez zgody zamawiającego notatek przez wykonawców z treści ofert podczas wglądu do protokołu lub załączników. To wbrew zasadzie jawności postępowania.