Inflacja bazowa netto w czerwcu wzrosła o 3,3% r/r wobec 3,2% odnotowanych w poprzednim miesiącu, uważają analitycy.

Dziesięciu ankietowanych ekonomistów oczekuje inflacji bazowej na poziomie 3,3%, przy średniej oczekiwań na poziomie 3,26%. Szacunki ekspertów różniły się tym razem dość wyraźnie i wynosiły od 2,9% do 3,4%.

W maju miary inflacji bazowej przedstawiały się następująco:

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii - nowa miara wprowadzona w ubiegłym miesiącu przez bank centralny zamiast inflacji bazowej netto - wyniosła 2,1% w ujęciu rocznym wobec 2,1% r/r miesiąc wcześniej

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen kontrolowanych wyniosła 3,9% w ujęciu rocznym wobec 3,8% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności wyniosła 4,5% r/r wobec 4,3% przed miesiącem.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw wyniosła 4,4% wobec 4,2% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,5% wobec 4,1% przed miesiącem.

Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w czerwcu wyniósł 4,6% r/r, wobec 4,4% r/r miesiąc wcześniej.

W ramach nowej miary inflacji bazowej z koszyka CPI wyłączane będą ceny energii

W ramach nowej miary inflacji bazowej z koszyka CPI wyłączane będą - oprócz cen żywności i napojów bezalkoholowych - także ceny energii, na które składają się ceny paliw oraz ceny nośników energii (gaz, energia elektryczna, opał etc.).

Inflacja bazowa jest wyliczana przez bank centralny różnymi metodami: oprócz inflacji netto (po wyłączeniu cen żywności i cen paliw), są to także inflacja po wyłączeniu wzrostu cen kontrolowanych, inflacja po wyłączeniu cen o największej zmienności (m.in. cen niektórych warzyw i owoców, cen energii, opłat za użytkowanie mieszkania, niektórych usług pocztowych i telekomunikacyjnych).

NBP poda dane o inflacji bazowej za maj jutro, 21 czerwca, o godz. 14.00.