W 2008 roku wzrost obrotów firm faktoringowych wyniesie co najmniej 40 proc. Przebojem rynku jest tzw. faktoring odwrócony, gdzie spłata finansowania udzielonego przez faktora spoczywa w całości na odbiorcy faktury.
• Co najbardziej napędza rynek - liczba nowych faktorantów czy wartość usług, dokonywanych transakcji?
- Z jednej strony usługa faktoringu zdobywa coraz to nowych klientów, z drugiej - odnotowywane są transakcje o coraz większej wartości. Tak więc obydwa czynniki wywierają wpływ na rekordowy wzrost rynku. Z danych firm zrzeszonych w naszym związku wynika, że w I kwartale bieżącego roku zanotowały one 89 proc. wzrostu, a po półroczu dynamika obrotów osiągnęła 104 proc., co daje ok. 16,1 mld zł obrotów. Dzieje się tak pomimo rosnącej konkurencji i nowych firm wchodzących na rynek.
1
• Jakie rodzaje faktoringu przynoszą obecnie największe dochody?
- Od przynajmniej dwóch lat obserwujemy dwojaki trend. Po pierwsze, w portfelu usług faktoringowych stopniowo rośnie udział faktoringu eksportowego w stosunku do faktoringu krajowego. Po I kwartale faktoring zagraniczny stanowił już 25 proc. obrotów, podczas gdy w całym 2007 roku 16 proc., a rok wcześniej 13 proc. Po drugie, rośnie udział faktoringu pełnego, tj. z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy, nad faktoringiem niepełnym (bez przejęcia ryzyka).
• Jaki rodzaj faktoringu jest przebojem ostatnich miesięcy oraz jaki produkt ma szanse stać się nim w kolejnych miesiącach?
- Od dłuższego czasu bardzo popularny jest faktoring odwrócony. Coraz więcej przedsiębiorstw widzi sens jego wykorzystania i coraz więcej firm deklaruje włączanie takiego produktu do swojego portfela usług. Polega on na tym, że odbiorca towarów czy usług typuje dostawców (dłużników), którzy będą objęci faktoringiem odwróconym. Gdy odbiorca otrzyma od dostawców faktury za dostarczone mu towary, przekazuje je do faktora, który wypłaca im należności w terminie określonym w umowie pomiędzy odbiorcą a faktorem. Spłata finansowania udzielonego przez faktora spoczywa w całości na jednym podmiocie, tj. na odbiorcy. Dlatego też przed zawarciem transakcji faktoringowej faktor musi ocenić zdolność swojego klienta do spłaty zobowiązań handlowych.
2
• Na koniec 2007 roku udział w rynku firm zrzeszonych w PZF wyniósł nieco ponad 61 proc., a rok wcześniej było to 81 proc.? Skąd spadek znaczenia członków PZF?
- Rzeczywiście w ubiegłym roku faktoring realizowany przez firmy spoza PZF stanowił ok. 38,8 proc. obrotów całego rynku. Z kolei na Polski Związek Faktorów przypadało 18,8 mld zł obrotów, zaś na banki 11,8 mld zł. Jednak już w I kwartale 2008 r. udział firm zrzeszonych w Związku w stosunku do obrotów całego rynku wyniósł 68,5 proc. (7,2 mld zł), a banków 31,5 proc. (3,3 mld zł). Nie wszystkie banki oferujące faktoring przekazały informację o swoich obrotach faktoringowych za I półrocze 2008 r., ale nie spodziewam się, by ich dynamika osiągnęła poziom 104 proc., którą to odnotowały firmy faktoringowe należące do PZF.
• Jaką kwotą obrotów całego rynku faktoringu zamknie się obecny rok?
- Przewiduję wzrost obrotów nie mniejszy niż 45 proc. Oznacza to, że obroty branży mogą osiągnąć kwotę 45, może nawet 50 miliardów złotych.
• ELŻBIETA URBAŃSKA
przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, równocześnie od kwietnia 2003 r. prezes Polfactor, spółki faktoringowej Grupy BRE Banku, z którą związana jest od 1995 roku
DGP