"W ministerstwie rozwoju regionalnego trwają bardzo intensywne prace nad pakietem dokumentów strategicznych - są one niezwykle ważne, ponieważ pokażą naszą własną wizję tego, jak rozwijać Polskę" - powiedziała Bieńkowska.

Jak stwierdziła, prace są obecnie finalizowane - we wtorek i środę w ministerstwie odbędą się ostatnie robocze warsztaty, jesienią projekt ma być gotowy i poddany konsultacjom. "Jeżeli ten program wczesną zimą zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, będzie m.in. podstawą do tego, jak rozdzielać środki" - powiedziała minister.

Bieńkowska zapowiedziała, że "będzie to taka polityka regionalna, która będzie wykorzystywała wszystkie zalety europejskiej polityki, ale będzie zawierała polskie rozwiązania, jak wykorzystywać pieniądze z różnych źródeł".

"Odchodzimy od podejścia zmierzającego do wyrównywania szans - na rzecz wzmacniania potencjału każdego województwa. Chcemy pokazać, jak wykorzystać ten potencjał regionu dla rozwoju kraju" - mówiła minister. "Chcemy też pokazać, ile pieniędzy z różnych źródeł idzie w regiony i jak one są dzielone" - dodała.

"Kolejna zmiana to taka, że to nie rząd daje środki, ale współpracujemy na różnych poziomach z różnymi partnerami, m.in. przedsiębiorcami" - powiedziała minister.

"Dla nas w tej chwili najważniejsza powinna być polska polityka rozwoju regionalnego, na którą są pieniądze z różnych źródeł, w tym również z funduszy europejskich" - podkreśliła.

Minister Ewa Bieńkowska wzięła w poniedziałek udział w VII Konferencji Regionalnej "Fundusze Unii Europejskiej w Małopolsce".