Jednocześnie EBC zmniejszył oprocentowanie depozytów krótkoterminowych również o 0,25 punktu procentowego, do zaledwie 0,25 proc.

Jak zaznacza Reuters, zdecydowana większość analityków spodziewała się, że stopa podstawowa zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego. Jest to już szósta jej redukcja od października ubiegłego roku, kiedy wynosiła 4,25 proc.