Obecnie dyrektorzy oddziałów ARR powoływani są w drodze konkursu i ich stosunek pracy oparty jest o umowę.

W środę, podczas pierwszego czytania tego projektu na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, posłowie PiS protestowali przeciwko proponowanym rozwiązaniom. Krzysztof Jurgiel (PiS) ocenił, że zapisy te naruszają prawa pracownicze.

"Jeżeli przepisy dotyczące prawa pracy mają być zmienione, to powinny być uzgodnione ze związkami zawodowymi" - argumentował. Dodał, że zapisanie w ustawie możliwości odwołania dyrektora oddziału oznacza, że może on stracić pracę z dnia na dzień, bez żadnego okresu wypowiedzenia.

Zmiany pozwolą na uzyskanie płatności przez rolników uprawiających ziemniaki przerabiane na skrobię

Posłowie PiS zapowiedzieli, że jeśli Sejm uchwali przepisy o powoływaniu dyrektorów, to partia będzie wnioskować do prezydenta RP o zaskarżenie ich do Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych zmienia status ARR i pozwala m.in. na wypłatę płatności rolnikom uprawiającym ziemniaki do przetwarzania. Nowe przepisy zakładają, że Agencja zostanie państwową osobą prawną, co pozwoli jej otrzymywać dotacje z budżetu.

Zmiany pozwolą też na uzyskanie płatności przez rolników uprawiających - na podstawie umów kontraktacyjnych - ziemniaki przerabiane na skrobię.

Projekt nowelizacji ustawy umożliwi także wydawanie pieniędzy uzyskanych z UE w wyniku reformy rynku cukru. Dzięki nowym przepisom Agencja będzie mogła wspierać tych rolników czy regiony, których dotknęła restrukturyzacja cukrownictwa.