"Zarząd informuje, że w dniu 1 kwietnia 2009 roku otrzymał rezygnację Pana Kazimierza Marcinkiewicza z powodów osobistych ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na chwilę otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 9 kwietnia 2009 roku"

Kazimierz Marcinkiewicz został powołany do rady nadzorczej Netii z dniem 23 września 2008 roku.

W 2008 r. grupa Netii miała 230,60 mln zł zysku wobec 269,48 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1121,17 mln zł wobec 838,02 mln zł.