Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna pierwsze w tym roku konkursy na unijne dotacje dla firm działających na wsi. Wnioski można składać od 15 kwietnia.
Przedsiębiorcy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz mikroprzedsiębiorcy, działający na obszarach wiejskich, doczekali się na adresowanego do nich konkursu o unijne dotacje. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła właśnie terminy uruchomienia pierwszych w tym roku naborów wniosków na wsparcie dla tych firm.

Szansa dla najmniejszych

Najbardziej oczekiwany przez przedsiębiorców jest konkurs na dotacje dla najmniejszych firm. Wnioski będzie można składać od 5 do 18 maja. To wsparcie może cieszyć się rekordowym zainteresowaniem, bowiem oprócz możliwości sfinansowania inwestycji można także w nim uzyskać środki finansowe na założenie własnej firmy. Wymóg jest tylko jeden: musi ona działać na wsi lub w małej miejscowości. Do wzięcia jest maksymalnie 300 tys. zł (wysokość dotacji jest uzależniona od liczby stworzonych nowych miejsc pracy). Będzie o co się starać, bo w tym roku w kilku konkursach agencja rozdysponuje ponad 1,2 mld zł.
Niedogodnością dla starających jest fakt, że o możliwości uzyskania wsparcia będzie decydowało losowanie. ARMiR tłumaczy, że zdecydowała się na takie rozwiązanie, chcąc uniknąć kolejek chętnych koczujących pod oddziałami agencji.

Przetwórstwo i modernizacja

Wcześniej, bo od 15 kwietnia, o wsparcie unijne mogą starać się przedsiębiorcy działający w przetwórstwie rolno-spożywczym. O środki UE nie mogą ubiegać się największe firmy spożywcze. Dotacje dla nich przydziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
W kwietniu ARiMR uruchomi także dwa konkursy na dotacje inwestycyjne dla rolników. Chodzi o środki na modernizację gospodarstwa rolnego oraz wsparcie rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Zostanie rozdysponowane 2,9 mld zł, w tym 2,5 mld zł na unowocześnianie gospodarstw rolnych.
Więcej: www.arimr.gov.pl