Jest to najniższy wskaźnik od utworzenia strefy euro w 1999 r., a także od objęcia państw tej strefy statystyką w 1996 r.

W lutym inflacja w strefie euro wynosiła 1,2 proc., a w styczniu 1,1 proc.

Biorąc pod uwagę trwający kryzys, jest prawdopodobne, że "inflacja jeszcze przez cały 2010 r. będzie zdecydowanie poniżej 2 proc." - prognozuje ekonomista Capital Economics, Ben May.